لینک ها

بزودی اطلاع رسانی می شود. از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم.

آخرین دیدگاه‌ها
    
    سخن بزرگان
    برنامه ریزی نکردن، یعنی برنامه ریزی برای شکست.